Location: Kampala

Day 1 - 6 Mar 2022

Wazi Vision Limited

Kampala, Wazi Vision Limited

Content: The white rhino

Location: Unknown

Day 5 - 10 Mar 2022

Lake George

Unknown, Lake George

Content:

Location: Panyimur

Day 5 - 10 Mar 2022

Lake Albert

Panyimur, Lake Albert

Content:

Location: Kampala

Day 5 - 10 Mar 2022

Kampala

Kampala, Kampala

Content:

Location: Unknown

Day 8 - 13 Mar 2022

Lago Alberto

Unknown, Lago Alberto

Content:

Location: Kisoro District

Day 9 - 14 Mar 2022

Bwindi Impenetrable National Park

Kisoro District, Bwindi Impenetrable National Park
Kisoro District, Bwindi Impenetrable National Park

Content:

Location: Mpgigi

Day 11 - 16 Mar 2022

Uganda Equator

Mpgigi, Uganda Equator
Mpgigi, Uganda Equator

Content:

Location: Kisubi

Day 11 - 16 Mar 2022

University Of Kisubi - UNIK

Kisubi, University Of Kisubi - UNIK

Content:

Location: Lyantonde

Day 12 - 17 Mar 2022

Lake Mburo National Park

Lyantonde, Lake Mburo National Park

Content:

Location: Kampala

Day 12 - 17 Mar 2022

Bwindi Gorilla trekking From Kigali

Kampala, Bwindi Gorilla trekking From Kigali

Content:

Location: Kasese

Day 13 - 18 Mar 2022

Queen Elizabeth National Park

Kasese, Queen Elizabeth National Park

Content: